List đam mỹ

A

Ái, thuyết bất xuất khẩu (Hiện đại, 1×1, băng sơn công đào hoa thụ, sinh tử văn, HE)
Ác ma chi danh (Hiện đại đô thị, 1×1, thanh thuỷ văn, HE)
Ấn chương của Vương tử (Đoản, 1×1, hiện đại, ấm áp văn, huyền nhuyễn, HE)

B

Bất luân chi luyến (Hiện đại, 1×1, phụ tử, HE)
Bảo Bối, Khiếu Ba Ba (Cục cưng à, gọi ba đi!)  (Hiện đại, 1×1, ấm áp, hài, HE)
Ba ba 17 tuổi (Hiện đại, 1×1, khoa học viễn tưởng, hài, OE)
Bản sắc lưu manh (Hiện đại, 1×1, H văn, lưu manh công x hiền lành thụ, HE)
Bàng hoàng đích dã thú (Hiện đại, 1×1, H văn, ngược tâm, lạnh lùng tổng tài công, luật sư dụ thụ, HE)
Bạch Hắc Bạch (Hiện đại, 1×1, phúc hắc công/thụ, tiểu bạch thụ/công, hài, ấm áp, HE)
Bạch trạch (Hiện đại, 1×1, băng sơn công, ôn nhu thụ, ấm áp, HE)
Bị hưởng dụng đích nam nhân (Hiện đại, 1×1, ngược luyến tàn tâm, hắc bang, HE)
Bổn vu sư cầu ái pháp (Hiện đại, 1×1, vu sư tiểu thụ ngốc ngốc theo đuổi phúc hắc tiểu công, hài, HE)

C

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi (Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, hài, trung khuyển phúc hắc cường công x ngốc cường thụ, 1×1, HE)
Chất tử điện hạ (Cổ trang, cung đình, xuyên không, 1×1, hài, cường công lông bông thụ, HE)
Cắn ngươi nga! (Đoản, cổ trang, 1×1, ôn nhu thái y công, đáng yêu tiểu vương gia thụ, HE)
Cùng miêu mễ H ba! (Hiện đại, 1×1, H văn, huyền huyễn, HE)
Cuộc sống hạnh phúc của Lâm tiểu ngốc và không biết xấu hổ (Hiện đại, 1×1, ngốc thụ, bựa bỉ mặt dày không biết xấu hổ công, hài, HE)
Chúng ta không phải chia tay rồi sao? (Hiện đại, 1×1, HE)
Ca thần chi luyến (Cổ trang, xuyên không, nhất thụ lưỡng công, thụ bá đạo, công sủng thụ, HE)
Cưng chiều ngươi không đủ (Cổ trang, nhất thụ lưỡng công, cường công nhược thụ, HE)
Cổ bảo đồng cư vật ngữ (Hiện đại, 1×1, ấm áp, HE)
Chàng Quỷ Kí (Bách Quỷ Dị Văn hệ liệt) (Cổ trang, huyền huyễn, 1×1, sinh tử văn, H văn, HE)
Chanh hoàng (Hiện đại, 1×1, công sủng thụ, ngược luyến tàn tâm, HE hoặc BE (tùy cảm xúc))
Cổ mộ kỳ duyên (Cổ trang, cung đình, xuyên không, 1×1, huyền huyễn, HE)

Đ

Đại gia (Hiện đại, 1×1, H văn, gian xảo niên hạ công, đại thúc thụ, HE)
Độc nhất mỹ nam tâm (Cổ trang, 1×1, hài, mỹ công xú thụ, HE)
Đại Mễ Tiểu Mạch (Hiện đại, 1×1, ấm áp văn, HE)

D

Dụ hoặc (Hiện đại, 1×1, sinh tử, ngược luyến, HE)

H

Hiệp? Hiệp sĩ? Đại hiệp? (Cổ trang, giang hồ võ lâm, 1×1, hài, HE)
Hacker Otaku vs. Tổng tài (Hiện đại, 1×1, gian xảo công, ngây thơ thụ, hài, HE)
Hoàng đế không làm đi làm thái giám (Cổ trang, cung đình, 1×1, hài , HE)
Hôn nhân tạm được (Hiện đại, 1×1, lạnh lùng công, ôn nhu thụ, ấm áp, HE)
Hoan nghênh đến nhà trạch nam (Hiện đại, 1×1, nhiều couple, nguyên sang, HE)
Huynh hữu đệ cung (Hiện đại, 1×1, huynh đệ, hạnh phúc, HE)

K

Kiến tập ngự y (Cổ trang, cung đình, 1×1, hài, HE)
Hoàng đế “bụi đời” và minh chủ “đầu gỗ” (Cổ trang, giang hồ võ lâm, 1×1, phúc hắc công ngây thơ đần độn thụ, hài, HE)
Kiếp duyên (Cổ trang, cung đình, 1×1, cường công nhược thụ, ôn nhu công si nhân thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE)
Kiền sài liệt hỏa (Hiện đại, 1×1, H văn, thật thà thú tính công, mĩ nữ vương thụ, HE)
Kí ức chi tỏa (Hiện đại,1×1, ngược tâm, trinh thám, cường công cường thụ, HE)
Kì Định Kim Sinh (Hiện đại, 1×1,, ấm áp văn, HE)

L

Liễm Diệm cầm hoan (Cổ trang, 1×1, cổ phong nhã vận, sinh tử, HE)
Liễm Trần đoạt ái (Cổ trang, cung đình, 1×1, cổ phong nhã vận, HE)
Lão sư! Đừng chạy! (Hiện đại, thầy trò, cường công…)
Long du thiển khê (Hiện đại, 1×1, cường thế bá đạo công, ôn nhu  phúc hắc thụ, công sủng thụ, HE)
Lang ái tự hỏa (Huyền nhuyễn, nhất thụ lưỡng công, H văn, nhân-thú, sinh tử, HE)
Lão Bản, Nhượng Ta Thượng! (Hiện đại, 1×1, hài, HE)

M

Miêu mễ, ăn luôn ta đi (Cổ trang, huyễn huyễn, 1×1, miêu yêu công, cá nhỏ thụ, công sủng thụ, HE)
Mèo tinh nhà ta (Hiện đại, 1×1, huyền huyễn, công sủng thụ, HE)
Miêu Miêu (Hiện đại, huyền nhuyễn, nhiều câu chuyện, chút H, công sủng thụ, HE)
Mèo con thích ăn cá lớn (Huyễn huyễn, 1×1, công sủng thụ, HE)
Ma khóc nhè (Hiện đại, 1×1, siêu cấp ấm áp, công sủng thụ, HE)
Mua nam thê (Cổ trang, 1×1, cường công nhược thụ, ngược tâm, HE)
Ma vương đích mại thân nam nô (Hiện đại, ma pháp, 1×1, cường công nhược thụ, ấm áp, HE)
Mị bất khả đáng (Hiện đại, 1×1, H văn, mỹ cường, cấm dục mỹ nhân công, phong lưu tra công bị dạy dỗ thành ngạo kiều thụ, HE)

N

Nhiên dạ (Cổ trang cung đình, 1×1, phụ tử, luyến đồng, ngược luyến, xuyên không, H văn, HE)
Nam nô (Cổ trang, 1×1, nghịch luyến tàn tâm, HE)
Nhất thế chỉ này một lần luyến ái (Hiện đại, 1×1, nguỵ phụ tử, HE)

Ngã ái trữ tĩnh lộ hệ liệt

— Anh là hạnh phúc của em phải không? (Hiện đại, 1×1, thanh mai trúc mã, ấm áp, HE)
Đèn đường trên phố (Nhai giác đích lộ đăng) (Hiện đại, 1×1, chút ngược tâm, ấm áp, HE)
Có từng nghĩ đến yêu (Khả tằng ký đắc ái) (Hiện đại, 1×1, ôn nhu công xinh đẹp thụ, ấm áp, HE)
— Hắn là kẻ nhát gan (Hiện đại, 1×1, chút hài, ấm áp, HE)
Bạc hà hiệp tấu khúc (Hiện đại, 1×1, chút ngược tâm, ấm áp, HE)
Ngã hòa tha (Hiện đại, 1×1, ấm áp, HE)
Nam thiếp (Cổ trang, 1×1, cường công nhược thụ, ấm áp, công sủng thụ, HE)
Ngã đích đa đa dữ tiểu đa đa nhị tam sự (Cổ trang, 1×1, ấm áp, hài, HE)
Nhất dạ tình thụy đáo tân lão bản (Hiện đại, 1×1, cường công nhược thụ, hài, HE)
Nhất Túy Hứa Phong Lưu (cổ trang, xuyên không, huyễn huyễn, cường công cường thụ, nữ vương thụ, HE)
Ngã ái biến thái (hiện đại, dương quang suất khí thụ x siêu cấp mỹ nhân biến thái công, nhất thụ tam công, ngụy huynh đệ, H dày nhưng không cao, HE)
Người tình thực nghiệm (Đam mỹ, hiện đại, hài, ngây thơ thụ, công sủng thụ, hoán đổi linh hồn)
Người yêu bí mật của tổng tài (Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, tổng tài công x nhân viên thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE)
Nguyệt dạ dạ đích ma tính chi dạ  (đoản văn, hài)

P

Phù ảnh ám hương  (Xuyên việt giá không, phụ tử, võ lâm, cường cường)
Phát ngoan tiên sinh (Hiện đại đô thị, 1×1, khốn nạn công, phúc hắc thụ, oan gia hoan hỉ, hài hước)
Phiến tử hoà ngã (Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất thụ lưỡng công)
Phệ ái như huyết (Xuyên không, viễn tưởng, cường công cường thụ, nhất thụ đa công)

Q

Quỷ linh tinh quái chi đào linh (Cổ trang, nhất thụ nhất công, công sủng thụ, ấm áp, hài) [tự chém =v=”]
Quỷ kế (Hiện đại, phúc hắc cường công, bình thường nhược chịu, HE)

R

Rổ rá cạp được thì cạp đi (Hiện đại, nhất thụ nhất công, hài) [tự chém =v=”]

S

Sắc lang thượng sai giường (Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, mỹ công bình phàm thụ, công sủng thụ, hài hước, HE)

T

Tuy đó là một chàng đẹp trai ( Đoản văn, đam mỹ thần quái, hiện đại )
Tàn Tồn (Phụ Tử, đam mỹ tiểu thuyết)
Tà Trần (Cổ trang, giang hồ, phụ tử văn, cường công nhược thụ)
Tiểu công năm nay 7 tuổi (Hài, hiện đại, nhất thụ nhất công, chú cháu, niên hạ công, HE )
Từ Tiểu Tam biến thành tiểu thụ  ( Đam mỹ, hiện đại đô thị, 1×1, ấm áp, thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, ôn nhu công, đơn giản thụ, HE)
Tình yêu bình thường của ác ma và dê con (Hiện đại, truyện ngắn, ác ma đội lốt thiên sứ công ngây thơ thụ, 1×1, HE)
Tâm thuỷ dao (Cung đình, nhất thụ lưỡng công, cường công nhược thụ)
Thư ký vạn năng (Truyện ngắn, hiện đại, 1×1, HE)
Tà kiếm phụ thân (Phụ tử, xuyên không, nam nam sinh tử (mpreg í), ma huyễn)
Tương quân phối (Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, cường – cường, đế vương si tình thụ, HE)
Tống Hồ Nhập Lang Khẩu (Huyền huyễn, bá đạo Lang Vương công, đáng yêu hồ ly thụ, công sủng thụ, nam nam sinh tử  (ở phiên ngoại), H văn, nhất thụ nhất công, HE.)
Tuyệt đối xâm chiếm  (Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, phúc hắc bá đạo công nhược dụ thụ, H văn, HE)
Trạm xe buýt lãng mạn (Hiện đại, ôn nhu hoàn mĩ công,dương quang thụ,kế huynh đệ,nhất thụ nhất công, ấm áp, HE)
Tiên lí tình duyên (bụi nam hài chi luyến) ( Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, gần như là thanh thủy văn)
Thần Vô Chi Nguyệt (Hiện đại, game online, nhất thụ nhất công,….)
Tình yêu của đau dạ dày (Hiện đại, nhất công nhất thụ, oan gia)
Thanh dục tuyết chủ (Đam mỹ, cổ phong nhã vận, tướng quân công, đế vương thụ, cường công nhược thụ, HE)
Tổng tài nô lệ thư kí chủ nhân (Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, điều giáo SM, ấm áp văn)
Thâu tâm tiểu xà tiên ( Hiện đại, tiểu bổn xà tinh cùng chủ nhân)
Tái thế vi xà (Cổ trang, cung đình, xuyên không, huyền huyễn, phúc hắc công ôn nhu thụ)
Trạch nam tình nhân (Ngược luyến tàn tâm, đam mỹ hiện đại)
Thế giới chi giá (Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE)
Thiệu Hàn (Hiện đại văn, 1×1, hậu vườn trường, niên hạ công, HE)

Thượng nhạc hữu thượng giáo viên hệ liệt 

 — Vận động khố hạ bí mật (Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, H đậm, HE)
—  Cực lạc tiên sư (Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, pink, HE, thầy trò)
— Nọa nhược đích khoái lạc (1) + (2)
 — Trừ vĩnh hằng đích chỗ

V

Vợ mới của bố ở nhà đối diện (Hiện đại, 1×1, hài, ấm áp, HE)
Võng du chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên ( Võng du, oan gia, 1×1, hài, HE)
Vinh Khô Hoa Niên (Xuyên không, phụ tử, nhất công nhất thụ, HE)

Võng phối bối cảnh hệ liệt

— Chúng ta chơi giả làm thật đi (Hài nổi khùng, khó tính, mỹ nhân thụ x lãnh tĩnh, ổn trọng rắn rỏi công, hiện đại, thanh thủy, mạng, 1×1)
— Câu chuyện về một người chậm rãi dụ dỗ và bị dụ dỗ (Đam mỹ, hiện đại văn, thanh thủy văn, ngây thơ thụ, 1×1, HE)

X

Xuyên việt thú nhân chi thành (Đam mỹ, Xuyên việt thời không, ảo tưởng không gian, nam nam thế giới, Thú Nhân tinh cầu, 1×1, nhiều couple, sinh tử văn, HE)

♥— Đoản văn (theo blog) —♥

 Mariho

Winterplace

Đông Phương Các

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s